Arnoud Brouwer, accountant:
'Ik ben de "huisdokter" van een onderneming'

Een accountant analyseert en controleert de financiën van een onderneming en geeft daarover een verklaring af. Hierdoor beschikt hij of zij over een goed inzicht in het reilen en zeilen van de desbetreffende onderneming en kan daardoor het management adviseren over mogelijke kansen en risico’s. Dit geeft in een notendop weer wat een accountant doet. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Arnoud Brouwer is accountant en werkzaam bij een middelgroot accountantskantoor. Hij vertelt over zijn beroep.

‘In ons vakgebied is sprake van een tweedeling. Bij grotere organisaties is de controlerend accountant actief, ook wel de Register Accountant (RA) genoemd. Bij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is dat de AA-accountant. De letters “AA” staan voor Accountant-Administratieconsulent. Dit zijn twee verschillende soorten accountants, met een verschillende opleiding en een verschillend werkgebied. De inzet van een RA- of een AA-accountant is afhankelijk van de vraag of een organisatie controleplichtig is. En dat hangt weer af van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de jaarlijkse omzet en balanstotaal. De RA-accountant werkt dus voor controleplichtige bedrijven en geeft een verklaring af als hij de jaarrekening van een bedrijf goedkeurt. Zelf ben ik een AA-accountant. Mijn klanten zijn bedrijven binnen het MKB, vaak familiebedrijven. Ik voel me heel erg thuis in dit segment omdat je met allerlei facetten van het vak te maken krijgt.

Geen grijze muizen
Ik heb veel contact met mijn klanten, dat vind ik ook zo leuk aan dit vak. Ik zit regelmatig met mijn klanten rond de tafel en adviseer hen over allerlei zaken. Ik merk dat ze het prettig vinden om mij mee te nemen in hetgeen hen bezig houdt. Zo liep ik pas nog met een bouwhelm op over een bouwplaats waar een van mijn klanten een nieuw pand laat bouwen. Dat maakt dit werk zo bijzonder. Mensen denken vaak dat wij grijze muizen zijn die de hele dag met cijfertjes in de weer zijn. Niets is minder waar! Er is volgens mij geen beroep waarbij je zoveel verschillende bedrijven leert kennen als dat van de accountant. Ik weet veel van de ondernemingen waarvoor ik werk. Ik ken de eigenaar, het bedrijf en bijna alles wat er speelt. Ik ben in feite de “huisdokter” van een onderneming. Als een klant een probleem heeft, klopt hij bij mij aan. Dat kan een probleem op financieel gebied zijn, maar bijvoorbeeld ook op verzekeringstechnisch, bedrijfseconomisch of soms zelfs persoonlijk gebied. Vroeger werd iedereen nerveus als de accountant kwam en werden we geassocieerd met de Belastingdienst. Het was dan best bedreigend voor een ondernemer als er een team van mannen en vrouwen in driedelig grijs binnenkwam. Dat is nu niet meer zo. De moderne accountant staat aan de kant van de ondernemer en zo voelt deze dat ook.

Imago
In ons beroep volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Vroeger gingen wij langs bij onze klanten om alle cijfers ter plekke in te boeken, hadden we een aantal keren per jaar overleg en namen we aan het einde van het jaar de cijfers door. Dan blikten we dus terug naar het verleden en namen op basis daarvan de verwachtingen voor de toekomst met hen door. Nu worden de cijfers steeds vaker automatisch geproduceerd en nemen computersystemen dat deel van ons werk over. Klanten kunnen via een dashboard op hun computer op ieder moment van de dag en vanaf elke locatie hun informatie over hun bedrijf inzien. De wereld verandert, alles gaat sneller. Daar moeten ook wij als accountants op inspelen. Dat betekent dat wij dichter bij de klant moeten staan, kennis moeten hebben van zijn branche en gebruik moeten maken van allerlei tools waarmee we ondernemers kunnen helpen bij het nemen van strategische beslissingen. Het imago van de introverte accountant verandert steeds meer in die van een sociale en communicatief vaardige accountant.

Kennis
Natuurlijk moeten ook accountants hun kennis up-to-date houden. Dat kan door het volgen van cursussen of door het bijwonen van seminars. Daarvoor krijgen we dan per keer Permanente Educatie (PE) punten. We zijn verplicht om elk jaar een bepaald aantal punten te behalen en dat moeten we ook kunnen aantonen. Zelf volgde ik nog een tweejarige fiscale opleiding en ga ik binnenkort een opleiding voor financieel planner volgen. Eigenlijk ben je in dit vak nooit uitgeleerd.

Opleiding
De opleiding voor accountant is lang en best zwaar. Zelf ben ik op wat latere leeftijd aan de opleiding voor AA-accountant begonnen. Dit heb ik in de avonduren gedaan. Dat was best zwaar naast een 40-urige werkweek, maar ik wist eerder gewoon niet wat ik wilde worden. Ik zat in de eerste lichting die een praktijkstage moest volgen. Ik vind het een goede ontwikkeling dat mensen tijdens hun studie klaargestoomd worden voor dit vak. Dan heb je aan het einde van je studie een paar jaar werkervaring en een waardevol diploma. Een ideale combinatie!

Afwisseling
Wat ik vooral zo leuk vind aan dit werk is de afwisseling, het contact met allerlei ondernemers en het feit dat ik door hen in vertrouwen genomen word over allerlei zaken. Het enige dat ik niet leuk vind is het schrijven van uren….maar ja, ook dat hoort er nu eenmaal bij.'

Opleidingen:

Registeraccountant (RA) word je met een universitaire opleiding. Accountant-administratieconsulent (AA) word je met een hbo opleiding. Kijk voor jouw studiepad op accountantworden.nl van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Vaardigheden:
  • Analytisch
  • Stressbestendigheid
  • Sociaal vaardig
  • Klantgericht
  • Flexibel
  • Actief kunnen luisteren