Annet Neijmeijer, Communicatieadviseur:
'Gezond nieuwsgierig zijn'

Of je nu als bedrijf keukens verkoopt, woningen bouwt, verzekeringen aan de man wilt brengen, je diensten wilt aanbieden, het openbaar vervoer regelt of energie levert, de mensen moeten weten dat je er bent en wat je doet. In veel gevallen hebben bedrijven daarvoor een afdeling Marketing & Communicatie. Hier werken mensen die het product of diensten promoten en in de markt zetten.

Een van die mensen is de communicatieadviseur. Hij of zij is er verantwoordelijk voor dat de boodschap van de organisatie op de juiste wijze wordt overgebracht. Je vindt een communicatieadviseur niet alleen bij grote bedrijven, maar ook bij kleinere organisaties, fondsen of verenigingen kun je zo’n functionaris tegenkomen. Annet Neijmeijer werkt als communicatiemanager bij een charitatief vermogensfonds.

Communicatiestrategie
‘De organisatie waarvoor ik werk, ondersteunt goede doelen. Het geld hiervoor komt uit “eigen zak”, het vermogen van de oprichter, en dus niet via fondsenwerving. Wij leveren geen producten die we onder de aandacht van de consumenten moeten brengen en doen ons werk in “relatieve” stilte. Voordat ik bij dit vermogensfonds in dienst kwam, werkte ik bij goede doelen waar de communicatie juist in het teken stond van de fondsenwerving. Dat is hier dus heel anders. In mijn huidige werk ben ik vooral bezig om een meer eigentijdse communicatiestrategie op te zetten. We zijn best bescheiden in onze uitingen en kloppen onszelf niet op de borst. Dus is het belangrijk goed te weten wie je wilt bereiken met je communicatie en welke middelen daarvoor het meest geschikt zijn. Er is zo’n veelheid aan communicatiestromen. Kijk naar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+ om er maar een paar te noemen. Alle informatie, positief of negatief ligt binnen een paar seconden op straat. Dat is lastig, vooral omdat de buitenwereld niet meer weet wat wel en niet waar is. En als communicatieadviseur wil je natuurlijk niet dat de reputatie van de organisatie wordt beschadigd.

Doelgroep
Als communicatiespecialist moet je niet alleen weten wat jouw organisatie naar buiten wil brengen, je moet ook weten aan wie je het wilt vertellen. Wat is je doelgroep? En hoe bereik je die mensen? Zijn ze bijvoorbeeld actief op social media, zorg er dan voor dat je daar ook te vinden bent. Bouw een Facebookpagina, maak een Twitteraccount aan, zorg voor een goede LinkedIn-pagina om een paar voorbeelden te noemen. Zorg ook voor een actuele website die goed te vinden is en vertel het verhaal van je organisatie. Doe dat in de bewoordingen die de doelgroep aanspreekt. Zo krijg je ze enthousiast voor je product of voor de dienst die je levert.

Campagne
Zelf vind ik het leuk om publiekscampagnes op te zetten, daar kan ik ook mijn creativiteit in kwijt. Toen ik nog voor goede doelen werkte, stuurde ik een campagne aan over het terugdringen van moedersterfte. Jaarlijks sterven er wereldwijd 350.000 vrouwen als gevolg van een zwangerschap of bevalling en dat is niet nodig. Wij wilden dit probleem politiek agenderen en draagvlak creëren in de samenleving. Het doel van deze campagne was dus niet om geld op te halen. Wij organiseerden politieke en publieke evenementen rondom dit thema. Daar kregen we veel publiciteit mee. Natuurlijk is het opzetten en uitvoeren van zo’n campagne intensief en zeker niet voor ieder bedrijf geschikt. Ook een brochure, flyer of magazine kunnen belangrijke ondersteunende middelen zijn. Alles is afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken en het budget dat je tot je beschikking hebt.

Opleiding
Als mensen overwegen om communicatieadviseur te worden, kunnen ze natuurlijk een algemene communicatieopleiding volgen. Of ze kunnen zich verdiepen in een bepaalde branche of een sector en daarvoor een specifieke studie volgen. Mijn loopbaan verliep niet helemaal via de geëigende paden. Ik deed de sociale academie en studeerde daarna antropologie. Daarbij deed ik veel vrijwilligerswerk. Na mijn studie vertrok ik naar Nicaragua waar ik een tijdje woonde. Weer terug in Nederland kwam ik bij maatschappelijke organisaties terecht, allemaal op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Ik heb daar prachtige projecten mogen doen waar ik met veel plezier op terug kijk. Ik voel mij maatschappelijk betrokken en het is mooi dat ik daaraan vorm kan geven in mijn werk als communicatieadviseur.’

Competenties
Een communicatieadviseur moet taalvaardig zijn en dus goed Nederlands kunnen spreken en schrijven. Ook moet je goed in de gaten hebben hoe informatieoverdracht werkt en hoe je zelf met informatie omgaat. En: je moet gezond nieuwsgierig zijn. Communicatie is een breed vak met voldoende uitdagingen.