Elwyn Schreuder, Registermakelaar in Assurantiën: ‘Het is een spel’

Als je het woord ‘makelaar’ hoort, denk je ongetwijfeld aan degene die huizen koopt en verkoopt: de makelaar in onroerend goed. Maar er zijn meerdere soorten makelaars. Zo had je vroeger de makelaar in koffie: Max Havelaar, wie kent hem niet. We kennen ook een makelaar in de verzekeringswereld: de makelaar in assurantiën. Elwyn Schreuder vertelt er meer over. 

‘Een makelaar in assurantiën probeert voor klanten zaken te verzekeren bij meerdere risicodragende partijen. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, dus maak ik het met een voorbeeld duidelijk.

Een grote klant van mij maakt pijpleidingen. Zo’n pijpleiding moet goed in elkaar zitten, want als er ergens een zwakke plek zit en de leiding knapt, kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Die kan enorm zijn. Dit risico wil de klant verzekerd hebben. Maar ook de omgeving of het gebouw waar de productie plaatsvindt, moet goed verzekerd zijn. Ontstaat er bijvoorbeeld brand, dan komt de productie stil te liggen. Met alle financiële gevolgen van dien.’

‘Rondje verzekeraars’
‘Ik ga dus samen met de klant naar de fabriek. Daar kijk ik wat de risico’s zijn, wat voor soort product ze maken, of ze met vuur of gevaarlijke stoffen werken, maar ook of alle voorzieningen zijn getroffen om bij een calamiteit de schade zoveel mogelijk te beperken, zoals een brandscheidingswand. Al die gegevens verzamel ik in de zogenaamde offertenota. Met dit document ga ik naar verzekeraars. Omdat het om hele grote bedragen gaat, zal een verzekeraar het object niet voor 100% verzekeren. Dus moet ik bij meerdere verzekeraars langs. De ene zegt “ik verzeker 20%”, de volgende doet mee voor 15% en zo ga ik door totdat ik de 100% heb behaald. Dan kan ik de zogenaamde sluitnota opstellen. Dat betekent dat er wel vijf of zes verzekeraars bij het verzekeren van dit object betrokken kunnen zijn. Dat is ook logisch. De bedragen zijn enorm en stel dat een calamiteit ontstaat en je moet als verzekeraar vele tientallen miljoenen uitkeren… Dat risico neemt niemand meer in deze tijd.’

Spel
‘Die 100% behalen is een spel. Dreig ik het niet rond te krijgen, dan neem ik nogmaals contact op met de verzekeraars en vraag ik hen om er nog eens naar te kijken. Wellicht willen ze met een kleiner percentage “mee doen”. Soms willen verzekeraars het ene jaar wel een palletfabriek verzekeren en zeggen ze het jaar daarop: “doen we niet, het brandrisico is te groot.” Dat gebeurt ook als door verscherpte wet- en regelgeving hun bewegingsruimte minder geworden.

Verzekeraars stellen vaak eisen aan de te verzekeren objecten, zoals een brandwerende muur of de aanleg van een extra alarmsysteem. Ook kunnen ze bepaalde risico’s uitsluiten. Met deze eisen “onder mijn arm” ga ik weer terug naar de klant en vraag hem of hij deze aanpassingen wil doen. Veel keus heeft hij eigenlijk niet. Doet hij het namelijk niet, dan gaat de verzekering niet door.

Het gebeurt zelden dat het mij niet lukt om die 100% te halen, alhoewel ik een tijdje geleden een verzekering niet rond kreeg. Ik kwam niet verder dan 80%. Gewoon omdat er niet voldoende partijen waren om het risico volledig af te dekken. Dat voelt niet fijn en dat vindt de klant ook niet fijn. Dan is het belangrijk dat ik dat heel goed richting de klant communiceer. Want als er een calamiteit ontstaat, moet de klant duidelijk weten waar hij aan toe is en dat hij de volledige schade niet krijgt uitgekeerd.’

Het Register
‘Makelaar in assurantiën is een vrij beroep, dat betekent dat iedereen met een paar verzekeringsdiploma’s deze titel kan voeren. Dat vond de beroepsgroep niet prettig en daarom is de term Register Makelaar In Assurantiën, RMIA in het leven geroepen. Je mag je Register Makelaar in Assurantiën noemen als je beëdigd bent door de Rechtbank. Je moet eerst een behoorlijk pittige test afleggen waarin het accent ligt op het voeren van het adviesgesprek met de klant. Belangrijk is namelijk dat je goed luistert naar wat de klant wil en op basis daarvan onderzoekt wat zijn risico’s zijn en bepaalt welke risico’s je wilt afdekken. Slaag je voor die test, dan volgt de beëdiging. In Nederland zijn ongeveer 300 registermakelaars actief.’

Blijven ontwikkelen
‘Je moet je als registermakelaar in assurantiën blijven ontwikkelen. Jaarlijks moeten wij zogenaamde PE-punten halen. PE staat voor permanente educatie. Die punten kun je halen door workshops en trainingen bij te wonen. Momenteel wordt gekeken of het behalen van PE-punten voldoende is, misschien moeten we om PE-punten te halen, een test of examen afleggen. Dat is minder vrijblijvend dan het bijwonen van een workshop of training. Ik kan mij daar wel in vinden.’

Maatwerk
‘Het leuke aan mijn werk is dat ik maatwerk lever, dat is de essentie van het werk van de makelaar. Natuurlijk maak ik ook gebruik van standaard polissen, maar ik hang daar wel clausules aan die ik in overleg met de klant en de verzekeraars heb afgesproken. Hiermee onderscheiden wij ons van het lokale verzekeringskantoor. Het leuke is dat wij voor grote en kleine bedrijven werken. Want ook de kleine(re) bedrijven hebben soms te maken met grote risico’s. Bijvoorbeeld een ingenieursbureau dat reken- en tekenwerk doet voor de offshore. Polissen voor de offshore worden niet meer standaard afgegeven omdat dat grote projecten met enorme risico’s zijn. Dat soort opdrachten zijn voor mij echt de krenten in de pap.’