Yvonne du Floo, Risk Manager:
'Elk risico is ook een potentiële kans'

‘Als Risk Manager kijk je welke risico’s een organisatie loopt, hoe die voorkomen kunnen worden en hoe te handelen als er toch iets gebeurt. Want alle risico’s voorkomen, gaat gewoon niet. Ik vergelijk het altijd maar met autorijden. Ook al rijd je nog zo voorzichtig, er kan altijd iemand tegen jou aan botsen. En hoe handel je dan?

Organisaties moeten continu de risico’s in de gaten houden die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de organisatie. Daarnaast moeten ze een plan klaar hebben liggen voor het geval dat… Overigens is elk risico ook een potentiële kans. Want op het moment dat een risico niet langer een rol speelt omdat daarvoor maatregelen getroffen zijn, kan de organisatie de concurrentie een stap voor zijn. Simpelweg omdat ze meer risico’s durven te nemen. Om nog een keer de vergelijking met auto rijden te maken: een chauffeur durft waarschijnlijk harder te rijden in een veilige auto met ABS-remsysteem en airbags dan in een auto zonder veiligheidssystemen. En ja, vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering geldt natuurlijk: geld verdienen zit altijd op het snijvlak van risico’s nemen.

De 5 T’s
Ik kijk dus niet alleen naar wat de risico’s en wat de mogelijke oplossingen zijn, ik geef ook aan hoe de organisatie op een veilige manier een voorsprong kan behalen. Om dat te bereiken, volg ik het traject van de 5 T’s, oftewel: Trace - Take - Treat - Transfer - Terminate. De eerste stap is het analyseren van de zwakke punten en de risicopunten (trace). Dat betekent dat je veel kennis van een organisatie moet opbouwen. Hoe zit de organisatie in elkaar, het beleid, de markt, de producten, de mensen, de leveranciers, de klanten, de gebouwen, de processen, de financiering, etc. Want alleen dan kom je er achter waar mogelijke aandachtspunten zitten. Vervolgens moet de organisatie de risico’s beoordelen en zich afvragen of ze bereid zijn het risico te nemen (take) of dat het risico te groot is. In het laatste geval moet er dus iets met het risico gebeuren. Dat kan door het risico kleiner te maken (treat), het risico ergens anders neer te leggen (transfer), bijvoorbeeld door het te verzekeren of door een bepaalde activiteit te beëindigen (terminate).

Alert
Deze cyclus herhaalt zich elke keer weer. Je moet mensen continu bij de les houden en daarvoor heb je soms een lange adem nodig. Vlak na een schade of als een situatie maar net goed is gegaan, is iedereen heel alert, maar dat neemt na verloop van tijd weer af. Zo zijn we nu eenmaal geprogrammeerd. Mensen willen de risico’s liever niet kennen en de gevaren niet zien. Daar moeten ze dus elke keer aan herinnerd worden, hoe vervelend ook.

Contact met mensen
Het leukste aan mijn vak vind ik dat je als Risk Manager te maken hebt met mensen op alle niveaus binnen een organisatie. Het ene moment zit ik met de CEO aan tafel en even later praat ik met de man die de machines op de werkvloer bedient. De afwisseling en het contact met mensen geeft me enorm veel energie.

Hoe werd jij Risk Manager?
Zelf ben ik er min of meer ‘in gerold’. Ik was kwaliteitsmanager bij mijn huidige werkgever. In een periode dat de organisatie moeite had om bepaalde risico’s te verzekeren, vroegen ze mij of ik hun Risk Manager wilde worden. Omdat ik de organisatie al door en door kende, paste deze nieuwe functie prima bij mij. Het opende weer een nieuwe deur.

 Wat ik soms wel mis in mijn werk zijn directe vakgenoten binnen de organisatie waar ik werk. Ik heb natuurlijk binnen de organisatie wel mijn collega’s en aanspreekpunten, maar ik kan bijvoorbeeld geen werk delegeren of zomaar even klankborden over lastige vraagstukken. Daarom ben ik lid van NARIM, de branchevereniging voor Risk & Insurance Managers. Dat is voor mij een heel belangrijk netwerk, want daar tref ik vakgenoten waar ik mee kan sparren.

Hoe word je Risk Manager?

Wil je Risk Manager worden dan adviseer ik iedereen om eerst een zo breed mogelijke opleiding hierin te volgen. Dan krijg je namelijk van alle facetten van het vak wat mee. Specialiseren kan altijd nog.

Opleidingen

Opleidingen tot Risk Manager zijn in het hele land te vinden en inmiddels heeft ook bijna elke universiteit een leerstoel Risk Management

Vaardigheden

Een Risk Manager moet kennis en deskundigheid hebben op allerlei gebieden, zoals financiën, commercie, communicatie, primaire processen, de organisatie, imago en ethiek.

Handige links