Tanja de Jonge, Wethouder in de gemeente Barendrecht voor GroenLinks:
‘Het verschil maken’

Sinds juni 2018 is Tanja de Jonge namens GroenLinks Wethouder binnen de gemeente Barendrecht. Een beroep waar je niet op kunt solliciteren, je moet namelijk worden voorgedragen. Hoe dat in zijn werk gaat? Tanja vertelt erover.

‘Ik was al lid van GroenLinks en sinds 2009 ben ik ook echt actief in de politiek binnen de gemeente Barendrecht. In de periode 2014-2016 zat ik in de gemeenteraad en daarnaast zat ik in een aantal Raden van Toezicht bij instellingen en in diverse besturen van verenigingen en stichtingen. Ik heb dus behoorlijk wat bestuurlijke ervaring. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd GroenLinks gevraagd onderdeel te zijn van de coalitie in Barendrecht. Dat betekende dat ze ook een wethouder mochten leveren, zo kwamen ze bij mij. Daar moest ik wel even over nadenken, want het is een intensieve baan. Maar ja, ik ben niet voor niets de politiek in gegaan, ik wil graag dingen beter en mooier maken. En als wethouder bekleed je een unieke positie. Je kunt echt meedenken over wat er binnen een gemeente moet gebeuren, je kunt dus echt verschil maken. Het betekende ook dat ik veel andere functies moest neerleggen. Niet alleen vanwege tijdgebrek, maar ook omdat er natuurlijk geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling.

Portefeuilles
Als wethouder ben je bestuurlijk verantwoordelijk voor alles wat er binnen de gemeente gebeurt. Samen met de andere wethouders en de burgemeester besluit je wie welke portefeuille onder zich krijgt. Mijn portefeuilles zijn: “Duurzaamheid, energietransitie, klimaat en milieu”, “Lokale participatie en democratie” en “Cultuur”. Daarnaast heb ik nog twee grote projecten onder mij, te weten de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de grens van Barendrecht en Ridderkerk en de doorontwikkeling van het centrum van een vinex wijk. Ook heeft elke wethouder in Barendrecht een aantal wijken onder zijn of haar hoede. Tijdens de hele zittingsperiode, en dat is dus in principe vier jaar, probeer ik zo goed mogelijk richting te geven aan al deze zaken. Elk voorstel dat ik doe, moet eerst door het College van B&W (Burgmeester en Wethouders) goedgekeurd worden en pas daarna wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij nemen namelijk de uiteindelijke beslissing. Natuurlijk is het belangrijk om over elk voorstel tijdig het gesprek met alle betrokkenen aan te gaan, zowel met inwoners als met bedrijven. Wat willen ze en wat verwachten ze? Het zijn dus best veel stappen die we steeds moeten zetten, daarom duren processen soms lang. Maar het gaat nu eenmaal vaak over belangrijke beslissingen die veel geld kosten. Dat moet dus goed uitgedacht en uitgewerkt worden.

Vervanger
Als wethouder treed je ook op als de vervanger van de burgemeester, dat wist ik eerlijk gezegd niet toen ik deze functie aanvaardde. Dat betekent dat als de burgemeester niet beschikbaar is, een van de wethouders hem moet vervangen. Dus ook als zich eventuele calamiteiten of incidenten voordoen. De burgemeester voert in het geval van openbare orde en veiligheid in Barendrecht het gezag over  de politie en de brandweer en die functie neemt de betreffende wethouder dan over. Toen ik als wethouder aantrad, moest ik gelijk een cursus “Wat doe je als…” volgen. Als wethouder heb ik nu regelmatig piketdienst en dan voel ik mij echt verantwoordelijk. Want als er iets gebeurt, ben ik degene die als eerste de politie en de hulpdiensten te woord moet staan om hen te vertellen wat ze geacht worden te gaan doen.

Contact
Wethouder ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik heb geen reguliere werkweken of werkdagen. De hoofdmoot van mijn werkzaamheden bestaat uit het voeren van overleg. Dat kan intern met medewerkers zijn, maar ook met inwoners en bedrijven, regionaal of soms zelfs landelijk. Minstens een keer per maand houd ik een inloopspreekuur in de wijken die binnen mijn portefeuille vallen. Dan mogen bewoners van alles komen vertellen en vragen. Daarnaast ben ik vaak te vinden bij bijzondere gelegenheden of doe ik een rondje door de wijk met iemand van de afdeling Verkeer of van de Buitenruimte. Vaak hoor ik dan echt wat er in zo’n wijk speelt zodat ik daar bij het nemen van eventuele maatregelen op kan inspelen. Dat contact met inwoners en bedrijven vind ik het leukste van mijn werk.

Ik maak vaak lange dagen en moet dat zien te combineren met een gezin, het afronden van een studie en sport. Het is dus steeds goed zoeken naar balans, maar zolang ik energie uit dingen haal, vind ik dat prima.’