Frans van Vliet, koster Hillegondakerk Rotterdam

Frans van Vliet (61) is al sinds (2007) koster in de Hillegondakerk in de Rotterdamse wijk Hillegersberg.

'Op zondag komen de mensen hier letterlijk en figuurlijk uitblazen.'

'Een koster is iemand die verantwoordelijk is voor het kerkgebouw en ervoor zorgt dat de dagelijkse gang van zaken in en rond de kerk soepel verloopt. Hij is ook meestal het eerste aanspreekpunt voor bezoekers aan een kerk. 

Een koster werkt zowel in de katholieke als in de protestantse kerk. Hij is een belangrijke figuur bij allerlei praktische aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals verlichting, verwarming, klein onderhoud, en eventueel in de tuin en/of de begraafplaats ('kerkhof').

Uitblazen
Op zondag komen de mensen hier letterlijk en figuurlijk uitblazen. Mensen uit Hillegersberg maar ook vanuit elders in Rotterdam. Figuurlijk in de zin van even bij zichzelf en God komen na een drukke (werk)week.

Letterlijk in de zin van gezang. Je zingt het geloof uit, maar je zingt het ook in. Daar krijg je weer moed door. En als je zelf niet kunt zingen, dan zit er misschien wel iemand naast je die het voor jou zingt.

Het geloof uitzingen
Als je dankbaar bent en je zingt "Dankbaar voor deze nieuwe morgen…’ dan zing je je geloof uit. Ben je bedroefd en wordt er een klaagzang gezongen en dringt het helemaal in, dan is het voor jou bestemd.

Soms komen mensen hier binnen en dan gaan ze meteen zitten. Dan dring ik me niet op want ik kan aan ze zien dat ze even alleen willen zijn. Even anoniem, zonder gedoe.

Dat is in deze tijd niet zo vreemd vind ik. Mooi dat ze dan in onze kerk even helemaal tot zichzelf kunnen komen.' 

Meer over de koster

Het woord 'koster' is een verbastering van het Latijnse woord 'custos', dat 'wachter' betekent. Dat wil dus zeggen, dat de koster de wacht houdt over het huis van God. Hij is geen ambtsdrager, zoals de ouderlingen en de diakenen, maar wel een belangrijk functionaris.

Opleiding

Er bestaat geen specifieke opleiding voor het beroep van koster, maar dat betekent niet dat iedereen zomaar koster kan worden. Je moet namelijk wel over de juiste eigenschappen, kennis en vaardigheden beschikken.

Vaardigheden

Als koster moet je flexibel, sociaal, bereidwillig en vriendelijk zijn en natuurlijk affiniteit hebben met de geloofsgemeenschap waarbinnen je werkzaam bent.