Amir Jatic en Denis Jeginovic 
Bosing Engineers & Consultants: 
‘Er is zoveel mogelijk met de huidige techniek’

Engineers Amir en Denis komen beiden oorspronkelijk uit Bosnië. Amir is sinds 1992 in Nederland en zat in Brabant op de middelbare school. Denis is sinds 2005 in Nederland. In 1998 verhuisde Amir naar Rotterdam waar hij zijn studie Werktuigbouwkunde afrondde. Na een paar jaar bij een ingenieursbureau te hebben gewerkt, maakte hij in 2007 de stap naar het ondernemerschap. ‘Ik was als kleine jongen altijd al aan het bouwen en van alles aan het bedenken. Op mijn 13e wist ik het zeker: ik wil een eigen bedrijf.’

Wat doen engineers?

Bosing Engineers & Consultants is een multidisciplinair ingenieursbureau, dat wil zeggen dat ze niet alleen de technische tekeningen maken maar bij alle fases van het project betrokken zijn. Wat dat precies inhoudt? Amir en Denis vertellen over wat er allemaal mogelijk is.

Amir: ‘Wij ontwerpen niet alleen een gebouw, maar moeten ook zorgen dat bijvoorbeeld de brandveiligheid, de erfgrensafscheiding en allerlei milieuaspecten in orde zijn. Mensen begrijpen soms niet wat er zich allemaal aan research, overleg en denkwerk heeft afgespeeld voordat het ontwerp op papier staat, en dat vind ik ook wel begrijpelijk. Ze zien vaak alleen het eindresultaat, dus de tekeningen.’

Om duidelijk te maken wat technical engineers Amir en Denis doen, een voorbeeld van een project dat ze nog niet zo lang geleden hebben uitgevoerd.

Hallen voor recycling
Een klant koopt een terrein van 2,5 hectare groot. Daar wil hij een aantal hallen neerzetten voor de recycling van bouw-, sloop-, papier- en kartonafval. Amir: ‘Wij schetsen op de computer de plek waar de hallen zouden moeten komen. Als de klant tevreden is over het ontwerp, maken wij het definitief. Met behulp van 3D “bouwen” wij de hallen op het beeldscherm: staalconstructie, geveldakbeplating, we plaatsen de installaties, bepalen de plek voor de heipalen, het beton, etc. Dit presenteren wij aan de klant. Wij maken die plaatjes extra leuk door bomen, struiken, auto’s en wegen in te tekenen. Dan lijkt het net of het er allemaal al staat.

De computer berekent het
We kunnen dan ook berekenen hoeveel vierkante meter geveldakbeplating nodig is, hoeveel kilo staal, hoeveel m3 beton, enz. Dat hoeven we niet handmatig uit te rekenen, we halen alle gegevens uit het 3D-model. Er is zoveel mogelijk met de huidige techniek.

 Wij adviseren de klant
Vervolgens maken wij het definitieve ontwerp, maken constructieve berekeningen, bouwkundige tekeningen en bestek en vragen de omgevingsvergunning aan. Als de bouwvergunning wordt verleend, schrijven wij namens de klant ook de aanbesteding uit zodat aannemers kunnen inschrijven en hun offerte bij ons kunnen uitbrengen. Op basis van die offertes adviseren wij de klant welke partij volgens ons de werkzaamheden het beste kan uitvoeren. Doorgaans volgt de klant ons advies.’

Totale pakket
Maar het gaat nog verder want Amir en Denis begeleiden ook het bouwproces. Denis: ‘Wij plannen bouwvergaderingen, stellen agenda’s op, fungeren als voorzitter en maken de verslagen. We begeleiden inderdaad het liefst het totale project voor de klant, dan kunnen wij het ook beter in de gaten houden. Ander voordeel is dat de klant dan ook 1 aanspreekpunt heeft.’

 Luxe jachten
Een heel andere activiteit zijn de engineeringswerkzaamheden voor (luxe) jachten. Amir: ‘Ik ben de enige in Nederland die glazen windschermen op luxe jachten volledig volgens internationale normen berekent en bepaalt. Een klant van ons voert dit dan uit.’ Glazen windschermen? Amir: ‘Als je op een jacht aan dek ligt, moet je beschermd zijn tegen golfinslag en wind, anders kun je overboord slaan. En om dan nog iets van de omgeving te kunnen zien, is het fijn als het windscherm zo onzichtbaar mogelijk is. Dus maken we dat van glas. Maar glas is anders dan staal. Ik bereken dan hoeveel glas er nodig is, hoe het moet worden geplaatst en welke vorm het moet hebben. Dat is heel specialistisch werk.’

Gek van ons werk
Op de vraag wat er zo leuk aan hun werk is, komt er een unaniem antwoord: ‘Alles!’. Amir: ‘We zijn gek van ons werk. Er kan tegenwoordig zoveel. Vooral de afwisseling is leuk.’

Denis: ‘De klant komt met een idee en wij kunnen ons dan helemaal uitleven. Het is voor mij een uitdaging om alles heel simpel te maken. We kunnen tientallen tekeningen produceren, maar we tonen het liefst drie overzichtelijke tekeningen. Zo’n tekening is het resultaat van een heel denkproces. En vooral ook van veel uitproberen. Dit alles om te komen tot een simpel en overzichtelijk ontwerp.’

Opleiding
Amir en Denis deden de opleiding Werktuigbouwkunde. Amir in Nederland en Denis in Bosnië.

Terug naar vorige pagina >>